Hej!

På årsmötet den 2 juni valdes en
ny styrelse:

Ordförande – jan elam

Sekreterare – maria skystedt

Kassör – hannele lagebjörk

Suppleant – håkan abrahamsson

Suppleant – erik kristensson

Revisor– arne andersson

styrelsemötet den 13 juni.

Styrelsen beslutade att gästparkering endast ska finnas
om vi inte lyckas hyra ut alla parkeringar.
Maria har
det stora garaget from 1 augusti och Håkan har garaget längst till vänster from
1 september. Arne har en vanlig parkeringsplats from 1 augusti.

Maria Skystedt